Thứ ba, 28/11/2023 - 19:04|
Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử của Trường Tiểu học Cấn Hữu; Hotline: 0586.599.666 - Số điện thoại đường giây nóng 0904392363

Tính chất kết hợp của phép cộng

 21/10/2021, 10:59

Tính chất kết hợp của phép cộng

I. Mục tiêu:

            - Biết tính chất kết hợp của phép cộng

            - Bước đầu sử dụng t/c giao hoán và kết hợp của phép cộng trong thực hành tính.

            - Chủ động, tích cực học tập, hoàn thành bài tập theo khả năng.

II Đồ dùng dạy học:

            - Máy tính, điện thoại thông minh để học trực tuyến.

III Các hoạt động dạy học :

                Hoạt động của GV

Hoạt động của HS

1.Khởi động

 Tính giá trị của biểu thức  45 + 23 + 77=

- Nhận xét kết hợp giới thiệu bài mới

2. Khám phá

2.2.Giới thiệu tính chất kết hợp của phép cộng

- GT bảng SGK

- Yêu cầu HS tính giá trị của các biểu thức (a+b) + c và a + (b+c) trong từng trường hợp để điền vào bảng

 

a

b

c

(a+b) + c

a + (b+c)

5

4

6

(5+4)+6 =   9   +6 = 15

5+ (6 +4)     =  5+   10    = 15

35

15

20

(35+15)+20=   50    +20= 70

35+(15+20)  =  35+    35     =70

28

49

51

(28+49)+51=  77    +51=128

28+(49+51)  =  28+   100   = 128

 

 

 

 

 - Hãy so sánh giá trị của 2 biểu thức

khi a =5 , b = 4, c = 6 ?

- Hãy so sánh giá trị của hai biểu thức khi a=35,

b = 15, c = 20?

-  Hãy so sánh giá trị của 2 biểu thức khi a = 28

b= 49 , c= 51  ?

- Vậy khi ta thay chữ bằng số thì giá trị 2 biểu  thức như thế nào ?

- Vậy ta có thể viết ( a+ b)+c = a +(b +c)

- Vừa chỉ bảng vừa nêu : ( a+ b) được gọi là tổng của 2 số hạng , biểu thức ( a+ b)+ c có dạng là một tổng hai số hạng cộng với số hạng thứ ba, số thứ ba ở đây là c.

-Xét biểu thức a + ( b+ c) thì ta thấy a là số thứ nhất của  tổng ( a + b)  , còn ( b+c) là tổng của số thứ hai và số thứ ba  trong biểu thức ( a +b ) + c

- Vậy: Khi cộng một tổng 2 số với số  thứ ba ta có thể cộng số thứ nhất với  tổng của  số thứ hai và số thứ ba

 

3. Thực hành – Vận dụng

Bài 1: a/dòng 2, 3; b/dòng 1, 3.

-  Bài tập yêu cầu chúng ta làm gì ?

- Bảng biểu thức  4367+ 199 + 501

- Yêu cầu hs thực hiện tính giá trị của biểu thức bằng cách thuận tiện nhất .

 

- Theo em, vì sao cách làm trên lại thuận tiện

hơn so với việc chúng ta thực hiện theo thứ tự từ trái sang phải ?

- Áp dụng tính chất của phép cộng , khi cộng nhiều

số hạng với nhau , chúng ta nên chọn các số hạng cộng với nhau có kết quả là các số tròn để việc tính toán được thuận hơn.

- Yêu cầu hs làm tiếp các phần còn lại

- Nhận xét

 

 

Bài 2 :

- Yêu cầu hs đọc đề

- GV tóm tắt trên màn hình

- Muốn biết cả 3 ngày nhận được bao nhiêu tiền

 chúng ta làm thế nào ?

 

 

 

 

- Yêu cầu hs làm bài, đọc bài giải, giáo viên đưa ra đáp án .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Nhận xét 

Bài 3 :Viết số thích hợp vào chỗ chấm;

  1.  a + 0 = 0…+ a = …a
  2. 5  + a = …a + 5
  3. ( a + 28) + 2 = a + ( 28 + 2…) = a + 30…

3 Củng cố dặn dò :

-  Tổng kết tiết học , dặn hs về nhà học thuộc tính chất kết hợp của phép cộng

- Chuẩn bị bài Luyện tập

 

- HS trả lời và nêu cách làm.

- Cả lớp nhận xét

 

 

 

 

- Tính chất giao hoán

- HS trả lời

 

- HS lắng nghe

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Giá trị của 2 biểu thức đều bằng  15

 

Giá trị của 2 biểu th ức đều bằng 70

 

Giá trị của 2 biểu thức đều bằng 128

 

 

- Giá trị của 2 biểu thức bằng nhau

- Hs đ ọc :( a + b ) + c = a + ( b+ c )

- Hs nghe giảng

 

 

 

 

 

- Vài hs đọc trước lớp

 

 

 

- Tính giá trị bằng cách thuận tiện nhất

 

- Cả lớp làm vở

4367 + 199 + 501     =

4367 + ( 199 + 501 ) =

4367 +          700      = 5067

- V ì khi thực hiện (199+ 501) thì ta có được số tròn trăm vì thế bước tính tiếp theo làm rất nhanh, thuận tiện.

 

 

- 1 HS tóm tắt, nêu cách làm thuận tiện.

 - Tính 2 ngày rồi cộng với ngày còn lại.

- Áp dụng tính chất kết hợp để tính thuận tiện

- Cả lớp làm vở ( Chọn cách giải thuận tiện nhất)

Giải

Số tiền ngày thứ nhất và ngày thứ ba nhận được là:

75 500 000 + 14 500 000 = 90 000 000( đồng)

Cả ba ngày quỹ tiết kiệm nhận được số tiền là:

90 000 000 + 86 950 000 = 176 950 000( đồng)

           Đáp số: 176 950 000( đồng)

 

 

- HS làm vở, trả lời kết quả

 

-  Nêu tính chất của mỗi phép tính.

Câu a) và b) Tính chất giao hoán

Câu c) Tính chất kết hợp.

Danh sách file (1 files)