Monday, 26/09/2022 - 20:25|
Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử của Trường Tiểu học Cấn Hữu; Hotline: 0586.599.666 - Số điện thoại đường giây nóng 0904392363

Kế hoạch tuyển sinh vào Lớp 1- Năm học 2021-2022

 

KẾ HOẠCH

 

Tuyển sinh vào Lớp 1

Năm học 2021-2022

_____________________________

Căn cứ công văn số 1199/SGD&ĐT-QLT ngày 13/4/2021 của Sở GD&ĐT Hà Nội về hướng dẫn tuyển sinh vào các trường mầm non, lớp 1, lớp 6 năm học 2021-2022;

Căn cứ công văn số  118/PGD& ĐT ngày 23/4/2021 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Quốc Oai V/v chuẩn bị công tác tuyển sinh đầu cấp năm học 2021-2022;

Căn cứ Kế hoạch số 173/KH-UBND của UBND huyện Quốc Oai, ngày 20/5/2021về việc đề nghị phối hợp trong công tác tuyển sinh vào các trường mầm non, lớp 1 và lớp 6 năm học 2021-2022;

Trường Tiểu học Cấn  Hữu xây dựng kế hoạch tuyển sinh lớp 1 năm học 2021-2022 như sau:

 1. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
  1. Mục đích
 • Tổ chức tuyển sinh đúng quy chế; đảm bảo chính xác, công bằng, khách quan, thuận lợi cho học sinh và cha mẹ học sinh; góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện ở các cấp học; duy trì và nâng cao chất lượng phổ cập trẻ mẫu giáo năm tuổi, phổ cập giáo dục Tiểu học.
 • Điều tra chính xác số trẻ ở từng độ tuổi trên địa bàn.
 • Nâng cao tỷ lệ học sinh được học 2 buổi/ngày, tiếp tục thực hiện chủ trương “Ba tăng, ba giảm” :
 • Tăng quy mô tuyển sinh, tăng chất lượng công tác tuyển sinh, tăng cường cơ sở vật chất cho các lớp học;
 • Giảm số học sinh trên một lớp.

2 .Yêu cầu

      - Huy động 100% số trẻ trên địa bàn trong độ tuổi vào lớp 1.

 • Các GV  thực hiện nghiêm túc các quy định về tuyển sinh năm học 2021-2022 của Bộ GD&ĐT, Sở GD&ĐT Hà Nội và phòng GD&ĐT.
 • Cá nhân chịu trách nhiệm về công việc được giao trước Hiệu trưởng.
 1. NỘI DUNG
  1. Chỉ tiêu : 6 lớp ( đúng so với KH phát triển) - 199 học sinh ; Tỷ lệ HS/ lớp =  33 HS/lớp

  2. Phương thức tuyển sinh: Xét tuyển.

  3.Đối tượng và độ tuổi dự tuyển

    Trẻ 6 tuổi (sinh năm 2015); trẻ em khuyết tật, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, trẻ em ở nước ngoài về nước có thể vào học lớp 1 ở độ tuổi từ 7 đến 9 tuổi. Tuyệt đối không được nhận trẻ thiếu tuổi vào học lớp 1.

 

4.Hồ sơ dự tuyển

 1. Đơn xin học (theo mẫu);
 2. Bản sao giấy khai sinh hợp lệ;
 3. Bản phôtô sổ hộ khẩu (không cần công chứng, kèm theo bản chính để đối chiếu) hoặc giấy hẹn đã hoàn thành thủ tục nhập khẩu của công an quận, huyện, thị xã hoặc giấy xác nhận cư trú tại địa bàn của công an cấp phường, xã, thị trấn; 

5.Thời gian tuyển sinh: 3 thời điểm

      Thời điểm1: Tuyển sinh trực tuyến từ ngày 12/7 đến ngày 14/7/2021

      Thời điểm 2: Tuyển sinh trực tiếp từ ngày 23/7 đến ngày 28/7/2021.

      Thời điểm 3: Tuyển bổ sung ( Nếu có):  Nếu trường tuyển chưa đủ chỉ tiêu được giao báo cáo phòng GD&ĐT để tuyển sinh  bổ sung cho đủ chỉ tiêu từ ngày 29/7/2021 đến ngày 1/8/2021.

 1. Chỉ tiêu và địa bàn tuyển sinh: HS có hộ khẩu thường trú và tạm trú  hợp pháp trên địa bàn xã Cấn Hữu.

II / TỔ CHỨC THỤC HIỆN

 1. Điều tra số trẻ trên địa bàn :

        Xây dựng kế hoạch tuyển sinh cụ thể, điều tra số trẻ trên địa bàn tuyển sinh; chỉ tiêu tuyển sinh đối với từng khu trường; quy định về số học sinh trên một lớp, số lớp của từng khu; chuẩn bị đội ngũ giáo viên và bổ sung cơ sở vật chất, trang thiết bị và  tổ chức thực hiện công tác tuyển sinh, thực hiện Quy chế công khai tại các cơ sở giáo dục và chế độ thông tin báo cáo

 1. Chuẩn bị tốt về CSVC cho năm học 2021-2022

Nhà trường căn cứ kết quả điều tra số trẻ trong độ tuổi tuyển sinh theo địa bàn được phân công; cơ sở vật chất và đội ngũ cán bộ, giáo viên, các trường chủ động xây dựng dự thảo kế hoạch công tác tuyển sinh năm học 2021-2022, báo cáo phòng GD&ĐT.

     + Dự kiến số trẻ vào lớp 1 trên địa bàn năm học 2021-2022: 199  học sinh.

 • Số phòng học : 6  phòng  đủ điều kiện cho HS học 2 buổi trên ngày.

  Khu Thái khê

Khu Đĩnh Tú

Khu Cấn thượng

Khu Cấn Hạ

1 lớp-  1phòng

1 lớp – 1 phòng

3 lớp – 3 phòng

1 lớp – 1 phòng

39 HS(39HS /lớp)

31 HS/ lớp

 97 HS(32.3 HS/lớp)

32HS/ lớp

 1. Phối hợp với các tổ chức chính quyền làm tốt công tác tuyển sinh.

Phối hợp với UBND xã, Ban Văn  hóa xã công bố công khai việc phân tuyến tuyển sinh, chỉ tiêu tuyển sinh, phương thức tuyển sinh, thời gian tuyển sinh; các quy định về độ tuổi, hồ sơ tuyển sinh trên hệ thống thông tin đại chúng và niêm yết các van bản tại trụ sở nhà trường trước khi bắt đầu tuyển sinh 15 ngày để cha mẹ học sinh biết và chuẩn bị hồ sơ nhập học cho con em tại các điểm trường.

Kiểm tra, quản lý chặt chẽ việc thực hiện chỉ tiêu tuyển sinh của GV trong trường, tuyệt đối không để xảy ra hiện tượng quá tải. Lấy chất lượng công tác tuyển sinh là một tiêu chuẩn để xếp loại khen thưởng công tác tuyển sinh.

Xử lý nghiêm các trường hợp GV vi phạm các quy định về tuyển sinh trong đó có việc tổ chức dạy trước chương trình lớp ở trong và ngoài  cơ sở giáo dục.

 1. Tổ chức kiểm tra công tác tuyển sinh tại trường

Sau khi tuyển sinh tiến hành kiểm tra rà soat để tránh học sinh trong độ tuổi chưa ra lớp, đảm bảo 100% học sinh vào học lớp 1 đúng độ tuổi. BGH, Tổ văn phòng kiểm tra hồ sơ sau tuyển sinh, đảm bảo đúng theo quy định và lập báo cáo kết quả tuyển sinh  cho cấp trên.

 1. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1 . Lich làm việc cụ thể :

 

 

Nội dung công việc

Thực hiện

Từ 10/4/2021

Đến 26/4/2021

Rá soát thông tin học sinh trên CSDL;

Hoàn thành điều tra số trẻ trên địa bàn thuộc đối tượng tuyển sinh, báo cáo số liệu phục vụ xây dựng kế hoạch của Huyện về phòng GD&ĐT

BGH + HĐTS

Từ 27/4/2021

Đến 30/05/2021

Làm Tờ trình đề nghị Phòng GD & ĐT ra Quyết định thành lập HĐTS.

BGH

Từ 24/5/2021

Đến 25/5/2021

Xây dựng kế hoạch tuyển sinh năm 2021-2022 với Phòng GD & ĐT.

BGH

Từ   26/5/2021

Đến 28/5/2021

Phê duyệt kế hoạch tuyển sinh năm học 2021-2022 trình UBND phê duyệt và nộp về Phòng GD&ĐT ( theo lịch của Phòng GD&ĐT),Tổ chức Họp HĐTS. Cấp và lấy mã tuyển sinh trên CSDL.

HT – PHT

Từ 26/5/2021

Đến 27/5/2021

Triển khai kế hoạch tuyển sinh năm học 2021-2022 trong hội đồng tuyển sinh.

HĐTS ( Đ/c Xuân)

Từ 28/5/2021

Đến 30/5/2021

Niêm yết công khai tại trường kế hoạch tuyển sinh của đơn vị và thông báo tới phụ huynh và học sinh: phân tuyến, chỉ tiêu, phương thức, thời gian, các quy định về độ tuổi, hồ sơ tuyển sinh; Hoàn thành việc cấp mã tuyển sinh, hướng dẫn phụ huynh thao tác tiến hành tuyển sinh trực tuyến.

HĐTS

Từ 18/6/2021

đến 24/6/2021

Thử nghiệm tuyển sinh trực tuyến năm học 2021-2022, báo cáo chạy thử nghiệm về Phòng GD&ĐT trước 14h ngày 21/7/2021.

Đ/c Xuân ;

Đ/c Định.

Từ   12/7/2021

Đến 14/7/2021

Hướng dẫn, hỗ trợ  phụ huynh,

Tuyển sinh trực tuyến lớp 1

HĐTS

(Đ/cXuân;

Đ/c  Định)

Từ   23/7/2021

Đến 28/7/2021

 

Tiến hành nhận hồ sơ tuyển sinh trực tiếp.

HĐTS

Từ 29/7/2021

Đến 01/8/2021

Báo cáo kết quả tuyển sinh ; đồng thời xin ý kiến tuyển bổ sung nếu không đủ chỉ tiêu.

Kiểm tra hoàn thiện hồ sơ ; xếp lớp

HT – PHT – VT

 

2 . Công tác Báo cáo

       +  Tổng hợp số lượng đăng ký tuyển sinh trực tuyến vào lớp 1 Báo cáo Phòng GD & ĐT :  từ ngày 15 đến 17/7/2021

        + Trường báo cáo và xin ý kiến của phòng GD&ĐT tuyển bổ sung (nếu không đủ chỉ tiêu) :  Từ ngày 29 đến 30 /7/2021

         +  Hoàn thiện hồ sơ và đón tiếp đoàn Kiểm tra công tác tuyển sinh của Phòng GD & ĐT : Từ ngày 2/8 đến 25/8/2021.

3.Một số lưu ý :

 •   Khi tiếp nhận hồ sơ của trẻ và học sinh cán bộ tuyển sinh phải kiểm tra kỹ hồ sơ, đặc biệt phải kiểm tra sự trùng khớp của các thông tin cá nhân như họ tên, ngày sinh, nơi sinh, … trong giấy khai sinh, hộ khẩu, học bạ (đối với lớp 1), nếu thấy trùng khớp cán bộ tiếp nhận hồ sơ phải ghi vào mặt sau của bản sao giấy khai sinh : “Đã kiểm tra khớp với bản chính khai sinh và hộ khẩu” sau đó ký và ghi rõ họ tên, Hiệu trưởng ký và đóng dấu xác nhận. Bản sao giấy khai sinh có xác nhận này sẽ là căn cứ để ghi vào hồ sơ học tập, cấp văn bằng chứng chỉ cho học sinh sau này. Cán bộ tuyển sinh và Hiệu trưởng nhà trường phải chịu trách nhiệm về việc kiểm tra và xác nhận trên;
 • Trong suốt thời gian tuyển sinh Gv  tuyệt đối không được thu hoặc vận động cha mẹ HS đóng góp các khoản ngoài quy định của nhà trường;

      + Trong quá trình tổ chức tuyển sinh lãnh đạo nhà trường phân công trực để hướng dẫn chu đáo, giải quyết kịp thời các khó khăn thắc mắc, tạo thuận

      + Kết thúc tuyển sinh các trường lập danh sách học sinh được tuyển, báo cáo kết quả tuyển sinh với UBND xã, thị trấn và phòng GD&ĐT.

Trên đây Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 1 năm học 2021-2022. Trong quá trình thực hiện có vấn đề vướng mắc yêu cầu các bộ phận báo cáo ngay về BGH- HĐTS, để giải quyết kịp thời./.

Nơi nhận :

 • Lãnh đạo phòng GD&ĐT;
 • UBND xã Cấn Hữu;
 • BGH – tổ CM
 • Lưu: VT.

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

 

Nguyễn Quý Ích

 

PHÊ DUYỆT CỦA PHÒNG GD & ĐT

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

 

 

 

Bài tin liên quan
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 9
Hôm qua : 4
Tháng 09 : 214
Năm 2022 : 6.399