Thông báo: Tuyển sinh liên thông từ trung cấp, cao đẳng lên đại học vừa làm vừa học, đại học vừa làm vừa học các ngành.